Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd.

Desať faktorov ovplyvňujúcich presnosť obrábania presných dielov

Ako všetci vieme, dôvod, prečo sa spracovanie presných dielov nazýva presné obrábanie, je práve preto, že spracovateľské postupy a požiadavky na proces sú veľmi vysoké a požiadavky na presnosť produktu sú veľmi vysoké a presnosť spracovania presných dielov zahŕňa presnosť polohy. Presnosť veľkosti, presnosť tvaru atď., Editor sumarizuje nasledujúcich desať faktorov, ktoré ovplyvňujú presnosť spracovania presných dielov:

(1) Hádzanie vretena obrábacieho stroja môže spôsobiť určitú chybu v presnosti obrábania dielov.
(2) Nepresnosť vodiacej koľajnice obrábacieho stroja môže tiež viesť k chybám v tvare presných častí spracovaných obrobkom.
(3) Prevodové diely môžu tiež spôsobiť chyby pri spracovaní obrobku, čo je tiež najdôležitejším faktorom povrchových chýb obrobkov.
(4) Rôzne typy nástrojov a prípravkov budú mať tiež rôzny stupeň vplyvu na presnosť obrobku.
(5) V procese obrábania a rezania sa v dôsledku zmeny polohy silového bodu systém deformuje, čo spôsobí rozdiely a môže tiež spôsobiť rôzne stupne chyby v presnosti obrobku.
(6) Rôzne rezné sily ovplyvnia aj presnosť obrobku.
(7) Chyby spôsobené tepelnou deformáciou procesného systému. Počas mechanického spracovania bude procesný systém spôsobovať určité tepelné deformácie pôsobením rôznych zdrojov tepla.
(8) Deformácia procesného systému pôsobením tepla často spôsobuje ovplyvnenie presnosti obrobku.
(9) Deformácia obrábacieho stroja pôsobením tepla spôsobí deformáciu obrobku.
(10) Tepelná deformácia nástroja bude mať veľký vplyv na obrobok.
(11) Samotný obrobok sa deformuje teplom, ktoré je spôsobené hlavne teplom počas procesu rezania.


Čas zverejnenia: 25. september 2020