Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd.

Výrobná kapacita

调整大小 1
调整大小 2
调整大小 3
调整大小 4

Surový materiál

CNC obrábanie

Brúsenie

Umývanie

调整大小 5
调整大小 6
调整大小 7
调整大小 8

Prvý test

Povrchová úprava

Druhá skúška

Balenie

① Surovina: Výber a nákup surovín a ich rezanie do tvarov, ktoré potrebujeme spracovať, a poskytnutie identifikačného certifikátu suroviny.

② CNC obrábanie: Programovanie podľa výkresov zákazníka, potom opakované testovanie a výroba vzoriek. Masová výroba po potvrdení zákazníka.

Raw material
CNC machinin

③ Brúsenie: Brúsenie a odhrotovanie výrobkov po CNC obrábaní.

④ Pranie: Čistenie polotovarov na odstránenie kovového prachu a mastnoty z povrchu.

Grinding
Washing1

⑤ Prvý test: Meranie veľkosti polotovaru a zisťovanie prípadných škrabancov na povrchu, odstránenie chybných výrobkov.

⑥ Povrchová úprava: Dokončenie povrchovej úpravy podľa požiadaviek zákazníka.

First test
Surface treatmen

⑦ Druhý test: Opätovné testovanie veľkosti hotových výrobkov, sledovanie, či je povrch hladký a plochý, a odstránenie chybných výrobkov.

⑧ Balenie: Vystavenie správy o teste a balenia podľa požiadaviek zákazníka.

Second test
Packaging